Geertjan Takkenkamp

Geertjan Takkenkamp

Rentmeester (NVR) en Registertaxateur (RT)

Woont met echtgenote, paarden, koe en hond al ruim 30 jaar op de Lonnekerberg in het mooie buitengebied van het dorp Lonneker (bij Enschede).

Na het afstuderen in 1987 aan de Hogere Bosbouw en Cultuurtechnische School te Velp (afstudeerrichting Bosbouw/Rentmeesterij) gaan werken bij een ingenieursbureau in Hellendoorn. In 1996 Bureau Takkenkamp gestart, in eerste instantie vanuit huis en vanaf 2011 in ons mooie nieuwe kantoor op het erf.

Geertjan is naast beherend rentmeester ook taxateur van landgoederen (gecertificeerd via NRVT). Boeren, burgers en buitenlui die deskundige begeleiding willen bij schadetrajecten met de overheid (bijvoorbeeld Natura2000) kunnen bij hem terecht.

Teun Schoolkate

Rentmeester

Teun heeft in 2004 zijn rentmeestersopleiding afgerond aan de hogeschool Larenstein te Velp. In de afgelopen jaren heeft hij zich ontwikkeld tot een beherend rentmeester. Teun beheert enkele grote landgoederen waarbij pacht, erfpacht, onderhoud gebouwen, subsidies en bos en natuurbeheer tot de dagelijkse werkzaamheden behoren.

Met enige regelmaat wordt er op verzoek van notarissen, makelaars en agrarisch adviseurs gevraagd te adviseren ten aanzien van het oprichten van een NSW-landgoed voor met name particulieren en ondernemers in het buitengebied.

Teun Schoolkate
Jorieke Boomkamp

Jorieke Boomkamp-Jannink

Assistent rentmeester en agrarisch adviseur

Positief, enthousiast en betrokken, met passie voor het buitengebied. Met haar man en kinderen woonachtig op een boerderij in het Twentse Hertme en veel affiniteit met de agrarische sector.

Jorieke is in 2007 afgestudeerd aan de Hogeschool Larenstein te Deventer, opleiding dier- en veehouderij, met als specialisatie rentmeesterij.

Ze adviseert op agrarisch gebied en regelt alles omtrent verschillende subsidieregelingen. Daarnaast ondersteunt ze haar collega rentmeesters bij diverse werkzaamheden op gebied van NSW, pacht, taxaties etc.

Abbe Veldscholten

Assistent rentmeester

Abbe Veldscholten is in 2022 afgestudeerd aan Hogeschool Larenstein met rentmeesterij/vastgoedmanagement als afstudeerrichting. In het kader van zijn afstudeeropdracht heeft hij in opdracht van Bureau Takkenkamp een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de wetswijziging van de Natuurschoonwet 1928.

Abbe assisteert de rentmeesters van Bureau Takkenkamp bij alle voorkomende werkzaamheden, met name op het gebied van pacht, Natuurschoonwet en subsidies.

Abbe Veldschoten