Landgoedbeheer

Bos- en Natuurbeheer

Natuurschoonwet

beheer vk

Landgoedbeheer

Goed beheer van een landgoed staat bij ons op een absolute eerste plaats. We hebben hier een zeer ruime ervaring mee en beschikken over uitgebreide kennis.
Elk landgoed heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en kwaliteiten. Dat geldt ook voor de eigenaren van de landgoederen. Bureau Takkenkamp assisteert landgoedeigenaren bij het beheer van hun bezit met de doelstellingen en uitgangspunten van de eigenaar als vertrekpunt.

Bij het landgoedbeheer komen veel (subsidie)regelingen, juridische aspecten en technische uitvoering samen. Wij werken samen met de eigenaar aan een zodanige ontwikkeling van het landgoed dat de eigenaar plezier blijft houden van zijn bezit. Daarbij zal een landgoed ook in economisch opzicht zodanig georganiseerd moeten zijn dat een eventuele opvolgende generatie van eigenaren ook plezier aan het bezit kan beleven.

Vanuit de doelstelling van de eigenaar bekijken wij welke mogelijkheden en knelpunten zich ten aanzien van het landgoed voordoen. Door onze lange ervaring en kennis van regelgeving en subsidiemogelijkheden zijn wij meestal in staat om met succes te werken aan het wegnemen van de knelpunten en het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en kansen.

De mate waarin wij onze opdrachtgevers bijstaan is afgestemd op de individuele wensen. Er zijn opdrachtgevers die het liefst het volledige beheer uit handen geven. In zo’n geval:

 • Zijn wij het aanspreekpunt voor pachters en huurders
 • Sturen we het landgoedpersoneel aan
 • Verzorgen we het onderhoud van grond en opstallen
 • Verzorgen we de complete administratie

Andere opdrachtgevers doen graag veel zelf in het beheer en vragen op ad-hoc basis advies. Bij de aanvang van een opdracht maken wij daar afspraken over, vrijwel elke mate van dienstverlening is mogelijk.

Bos- en Natuurbeheer

Ook in het bos- en natuurbeheer zijn de doelstellingen van de eigenaar het uitgangspunt voor het te voeren beheer. Die doelstellingen kunnen zeer verschillend zijn. Er zijn eigenaren die het beheer willen voeren op basis van rendementseisen. Dat vergt het optimaliseren van subsidie-inkomsten en een goede planning van houtoogst en houtverkoop.

wild zwijn

Er zijn ook eigenaren, vooral diegenen die zelf in het bos- of natuurgebied wonen, die hechten aan optimale privacy en dus geen of een beperkte openstelling wensen. Voor overheden waarvoor wij bos beheren geldt meestal dat de doelstelling maatschappelijk gericht is: veel aandacht voor recreatief medegebruik, natuurbehoud- en ontwikkeling.

Wij hebben veel ervaring en praktische kennis in huis op het gebied van

 • technisch beheer
 • planvorming
 • regelgeving
 • subsidiemogelijkheden

Hiermee kunnen we een adequate wijze van beheer ontwikkelen voor je bezit, gericht op specifieke doelstellingen.

sloot in bos

Natuurschoonwet

Als je bezit voldoet aan bepaalde criteria is het mogelijk om het als landgoed te rangschikken onder de werking van de Natuurschoonwet 1928 (NSW).

De criteria waaraan het landgoed moet voldoen hebben onder andere betrekking op:

 • de oppervlakte (minimaal 5 hectare aaneengesloten)
 • de bezetting met houtopstanden of natuurterrein (minimaal 30%)
 • de ouderdom en uitstraling van de gebouwen.

 

Die rangschikking biedt (vaak zeer grote) fiscale voordelen:

 • vrijstelling van schenk- en erfbelasting
 • vrijstelling van overdrachtsbelasting
 • korting op de onroerende zaakbelasting en waterschapslasten
 • korting op vermogensrendementsheffing (Box III)

De rangschikking geeft, anders dan de titel van de wet doet vermoeden, geen beperking van het normale gebruik van de gronden en gebouwen: agrarische bedrijven kunnen op een normale wijze de cultuurgronden en gebouwen gebruiken, natuurbeheer en bosexploitatie blijft binnen de normale wettelijke kaders mogelijk. Het is mogelijk om te kiezen voor rangschikking als opengesteld of niet opengesteld landgoed. In veel gevallen is het niet nodig om het bezit volledig open te stellen voor publiek.