Als uw bezit voldoet aan bepaalde criteria is het mogelijk om het als landgoed te rangschikken onder de werking van de Natuurschoonwet 1928 (NSW). De criteria waaraan het landgoed moet voldoen hebben onder andere betrekking op de oppervlakte (minmaal 5 hectare aaneengesloten), de bezetting met houtopstanden of natuurterrein (minimaal 30%), de ouderdom en uitstraling van de gebouwen. Die rangschikking biedt (vaak zeer grote) fiscale voordelen: vrijstelling van successie- en schenkingsrecht, vrijstelling van overdrachtsbelasting, korting op de onroerende zaakbelasting. De rangschikking geeft, wellicht anders dan de titel van de wet doet vermoeden, geen beperking van het normale gebruik van de gronden en gebouwen: agrarische bedrijven kunnen op een normale wijze de cultuurgronden en gebouwen gebruiken, natuurbeheer en bosexploitatie blijft binnen de normale wettelijke kaders mogelijk. Het is mogelijk om te opteren voor rangschikking als opengesteld of niet opengesteld landgoed. In veel gevallen is het niet nodig om uw bezit volledig open te stellen voor publiek.