Ook in het bos- en natuurbeheer zijn de doelstellingen van de eigenaar het uitgangspunt voor het te voeren beheer. Die doelstellingen kunnen zeer verschillend zijn. Er zijn eigenaren die het beheer willen voeren op basis van rendementseisen. Dat vergt het optimaliseren van subsidie-inkomsten en een goede planning van houtoogst en houtverkoop. Er zijn ook eigenaren, vooral diegenen die zelf in het bos- of natuurgebied wonen, die hechten aan optimale privacy, dus geen of een beperkte openstelling. Vrijwel alle overheden waarvoor wij bos beheren hebben een doelstelling die maatschappelijk gericht is: veel aandacht voor recreatief medegebruik en natuurbehoud en –ontwikkeling. Doordat Bureau Takkenkamp veel ervaring en praktische kennis in huis heeft, zowel op het gebied van het technische beheer als op het gebied van planvorming en regelgeving (waaronder subsidiemogelijkheden) zijn wij in staat om een adequate wijze van beheer voor uw terrein te ontwikkelen, gericht op uw specifieke doelstellingen.