Landgoedbeheer
Bos- en natuurbeheer
Natuurschoonwet
  Pacht- en erfpachtzaken
• Nieuwe landgoederen
• Grondzaken (aan- en verkoop)
• Taxaties onroerende zaken
  Begeleiding bij onteigening
• Planologische zaken
• Ruimtelijke onderbouwingen
• Rood-voor- rood
• Bemiddeling