Elk landgoed heeft zijn eigen specifieke eigenschappen en kwaliteiten. Dat geldt ook voor de eigenaren van de landgoederen. Bureau Takkenkamp assisteert landgoedeigenaren bij het beheer van hun bezit met de doelstellingen en uitgangspunten van de eigenaar als vertrekpunt. Bij het landgoedbeheer komen veel (subsidie)regelingen, regelgeving, juridische aspecten, en technische uitvoering samen. Wij werken samen met de eigenaar aan een zodanige ontwikkeling van het landgoed dat de eigenaar plezier blijft houden van zijn bezit. Daarbij zal een landgoed ook in economisch opzicht zodanig georganiseerd moeten zijn dat een eventuele opvolgende generatie van eigenaren ook plezier aan het bezit kan beleven.

Vanuit de doelstelling van de eigenaar bekijken wij welke mogelijkheden en knelpunten zich ten aanzien van het landgoed voordoen. Door onze lange ervaring en kennis van regelgeving en subsidiemogelijkheden zijn wij meestal in staat om met succes te werken aan het wegnemen van de knelpunten en het optimaal gebruik maken van de mogelijkheden en kansen.

De mate waarin wij onze opdrachtgevers bijstaan is afgestemd op de individuele wensen: er zijn opdrachtgevers die het liefst het volledige beheer uit handen geven, andere opdrachtgevers doen graag veel zelf in het beheer en vragen op ad-hoc basis advies. Bij de aanvang van een opdracht maken wij daar afspraken over, vrijwel elke mate van dienstverlening is mogelijk.